ТІКҰШАҚТЫҢ КӨТЕРГІШ БҰРАМЫНЫҢ СӘЙКЕС КЕЛУ СӘТІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТҮРЛІ-ТҮСТІ ДАТЧИКТЕР

Аңдатпа. Жұмыста тікұшақтардың көтергіш бұрамдарының конструктивтік ерекшеліктері, түс таратқыштардың түрлері, оның ішінде адам көзінің спектрлік сезімталдығымен гидрогенизирленген аморфты кремний қабыршақтары негізінде орындалған, тікұшақ қозғалтқыштары майының сапасын бақылауды жүзеге асыратын және қозғалтқыш білігі бар тікұшақтың алып жүруші бұрамының сәйкес келмейтіндігін анықтайтын бұлдырлау бойынша құрылғының құрылымдық схемасы келтірілген. Түйін сөздер: тікұшақ, көтергіш бұранда, түс датчигі, мойынтіректер, тікұшақ […]

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ӨЛШЕУДІҢ БАЙЛАНЫССЫЗ ӘДІСІ

Аңдатпа: Жұмыста адам көзінің спектрлік сезімталдығы бар гидрогенделген аморфты кремнийдің пленкалары негізінде жасалған түс сенсорларының дизайн ерекшеліктері, температураға байланысты өзгеретін қыздырылған дененің сәулелену толқын ұзындығына байланысты олардың сипаттамалары және түс сенсорының шығыс кернеуінің қарастырылып отырған дененің түсіне тәуелділігі көрсетілген. Түйін сөздер: түс сенсоры, қыздырылған дененің радиациялық толқын ұзындығы, түс сенсорының шығыс кернеуінің қарастырылып отырған дененің […]