БАКУ (ӘЗІРБАЙЖАН) – ШАНХАЙ (ҚЫТАЙ) БАҒЫТЫ БОЙЫНША ЖҮКТЕРДІТАСЫМАЛДАУ ҮШІН КӨЛІКТІҢ ОҢТАЙЛЫ ТҮРІН САРАПТАМАЛЫҚ БАҒАЛАУӘДІСІМЕН АЙҚЫНДАУ

Аңдатпа. Көлік логистикасының негізгі міндеті материалдық ресурстардытасымалдауды ұтымды ету болып табылады. Бұл мәселенің шешімі-белгілі бір жүктердітасымалдау үшін көлік түрін таңдау, сонымен қатар маршруттың оңтайлы моделін құру. Бұлмақалада біз тасымалдаудың ең қолайлы әдісін анықтауға болатын сараптамалық бағалауәдісін қарастырамыз. Түйін сөздер. Көлік, жүк тасымалы, көлік түрлері, сапа критерийлері, сараптамалықбағалау әдісі, көлік мәселесі.

ӘЗІРБАЙЖАНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛОГИСТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ЖАРНАМАЛЫҚ ЖОБАЛАРЫН БАСҚАРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Аңдатпа: Қазіргі жағдайда трансұлттық корпорациялар тауарлар мен қызметтерді жақсарту және оларды шетелдік нарықтарға экспорттау бойынша жарнамалық жобаларды басқару кезінде тәуекел тұжырымдамасына жүгінуде. Атап айтқанда, жергілікті нарыққа аз бейімделетін және қатаң реттелетін халықаралық жарнамалық жобалар әзірленуде. Халықаралық жарнама жобасы көбінесе ұлттық, мәдени, діни, тілдік және басқа да айырмашылықтарды ескере отырып, әртүрлі елдер мен аймақтарға өзгерістер енгізуді […]