ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЖҮК АВИАТАСЫМАЛДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ КЕПІЛІ

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюінеәкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстардыынталандыратынын көрсетеді. Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,даму, Зәңгезүр дәлізі.

ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЖҮК АВИАТАСЫМАЛДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ КЕПІЛІ

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюінеәкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстардыынталандыратынын көрсетеді. Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,даму, Зәңгезүр дәлізі.

ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН ӨҢІРЛІК ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ

Аңдатпа. Мақалада Әзірбайжан Республикасының Евлах қаласының аймақтық логистикалық орталығының құрылысы қарастырылған. Мұндай нысандардың құрылысы жаңа жұмыс орындарын ашуға, аймақтың экономикалық дамуына, сондай-ақ шетелдік инвестициялардың келуіне ықпал етеді. Түйін сөздер: логистика, аймақ, логистикалық орталық, көлік желілері, жүк тасымалы.