ГАРМОНИКАЛЫҚ МОМЕНТТЕРДІҢ СИНХРОНДЫ ГИСТЕРЕЗИС ГИРО ҚОЗҒАЛТҚЫШЫМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН ШАР ГИРОСКОПЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫНА ӘСЕРІ

Аңдатпа. Шарлы гироскоп үшін электр қозғалтқышының айналмалы магнит өрісінің фазалық бұрышына тәуелді дрейфтің себебі ротордың теңгерімсіздігі мен бұзылатын қозғалтқыш моментінің бірінші гармоникалық құрамдас бөлігінің өзара әрекеттесуі көрсетілген. Бұзылу жиілігі ротор жылдамдығының еселігі. Гироскоптың динамикасына электромагниттік күштер моментінің синхронды және асинхронды құраушыларының әсері қарастырылады. Дрейфтердің өрнектерінен статордың айналмалы магнит өрісінің фазалық бұрышы θ бойынша орташа алынған […]

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫҚ ГИРОСКОП РОТОРЫНЫҢ АСФЕРИЗАЦИЯСЫ

Аңдатпа. Электростатикалық гироскоптың (ESG) роторының оның бетін алдын-ала біркелкі қысыммен өңдеу кезінде оның асферизациалану процесінің толық теориялық негіздемесі жасалған. Ротор беті түріндегі төртінші гармониканы ескере отырып, ESG роторын асферизациялау мәселесі серпімділіктің кеңістіктік теориясының әдістерін қолдана отырып шешілді. Бұл жағдайда ротордың ішкі бетінің теңдеулері осылай келтірілген, ол оны асферирлегенде тек екінші емес, төртінші гармоникадан да арылуға […]