АВИАЦИЯЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ

Аңдатпа. Авиациялық студенттерді дайындау кезінде ағылшын тілініңаудиохабарламаларын қабылдау дағдыларын барынша дамыту, кәсіби бағдарланған ауызшасөйлеу сияқты оларды оқытудың ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұған контекстке бағытталғанжаттығуларды құру арқылы қол жеткізуге болады, сонымен қатар студенттер арасындағыжұмыстың үйлесімділігін, өзара әрекеттесуін және ұйымшылдығын арттыруға, әртүрлімәселелерді шешуде дағдылар мен дағдыларды дамытуға бағытталған. Студенттердіболашақта олардың практикалық жұмысында туындауы мүмкін рөлдік ойындар менмодельдеу жағдайларына […]

ШЕТ ТІЛДІК АҚПАРАТТЫҚ ОҚУДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

Аңдатпа. Бұл мақаланың мақсаты — өндірістік педагогикалық және ақпараттық технологияларды синтездейтін, сол арқылы кәсіби бағытталған техникалық мәтіндерді ақпараттық оқу арқылы ақпараттық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың алғышарттарын қамтамасыз ететін заманауи қашықтықтан оқыту құралдарын қарастыру. Әр түрлі типтегі мәтіндермен жұмыс істеуге арналған және оқылғанды түсінуге ғана емес, сонымен қатар өз пікірін білдіре отырып, сөйлеуді сапалы жеткізуге ықпал ететін […]