ТАНЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ АВИАЦИЯЛЫҚ МЕТАФОРА

Аңдатпа. Мақала когнитивті авиация метафорасы бойынша кейбір шетелдік зерттеулерді қарастыруға арналған. Метафораның бұл түрі ғылыми метафораның жалпы классификациясына кіреді. Сондай-ақ тақырып таңдауы ғылыми қауымдастықтың әртүрлі білім салаларындағы, соның ішінде ғылым тіліндегі когнитивтік метафораларды зерттеуге деген қызығушылығын да айқындағаны маңызды. Авиация саласындағы сөздердің ауыспалы мағынасы құбылыстар мен объектілерді түсінудің маңызды тәсілдерінің бірі болып табылады. Мақала авторы […]

АВИАЦИЯЛЫҚ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ МЕТАФОРАЛАР

Аңдатпа. Мақалада авиациялық метафораның кейбір семантикалық түрлері қарастырылған. Метафораның бұл түрі ғылыми метафораның жалпы классификациясына енеді. Мақала авторы метафораның ғылыми жұмыстың қажетті элементі екенін дұрыс көрсеткен. Авиация саласындағы сөздердің метафоралық мағынасы құбылыстар мен заттарды түсінудің маңызды тәсілдерінің бірі болып табылады. Адам өмірімен және жануарлар әлемімен параллельге негізделген авиациялық метафоралар, Тенбаева А.М. кәсіби шеберліктің мысалдарымен толықтырылды.«Аспан […]