АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҰШАҚ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ МОДЕЛІН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Авторлар: Закирова Л.З.
ӘОЖ 004.94

Аңдатпа. Мақалада AutoCAD 2022 автоматтандырылған жүйесін қолдану арқылы 3D модельдеуде ұшақ бөлшектерін құруды жобалаудың мүмкіндіктері мен тиімділігі қарастырылады. Әуе кемесінің сыртқы және ішкі схемасын құрастыруға, әуе кемесінің негізгі құрамдас бөліктерінің алдын ала құрылымдық-қуаттық схемасын анықтауға және оны автоматты режимде орналасу шешімдерімен үйлестіру мүмкіндіктері ұсынылған. Қорытындылай келе, мақалада осы бағдарламалық жасақтаманы пайдалану туралы қорытындылар талқыланады. Бұл инженерлер еңбегінің тиімділігін арттыру, жоғары сапалы жобалық құжаттаманы жасау, әзірлеу.

Түйін сөздер: ұшақ, дизайн, АЖЖ, ұшақтың параметрлік 3D моделі, жобаның бастапқы матрицасы, макет.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар