ЖҮК ТАСЫМАЛДАРЫ САЛАСЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ҮРДІСТЕРІ

Авторлар: Калыева Ү. Карсыбаев Е.Е.
УДК 656

Аңдатпа. Бұл мақалада жүк тасымалы саласында инновациялық технологияларды қолданудың жаңа бағыттары талқыланады. Бұл саладағы негізгі проблемалар айқындалып, олардың әуе жүктерін тасымалдаудағы рөлі талқыланады. Технология әрқашан логистиканың қозғаушы күші болды. Бүгінгі таңда компаниялар технологиялық шешімдердің жеткілікті кең спектрін ұсынады. Компьютердің, интернеттің және онымен байланысты технологиялардың пайда болуы осы саладағы нағыз революция болды. Веб-технологиялар, бағдарламалар және көлікті басқару жүйелері қарқындап дамуда. Дегенмен, логистикалық индустрия қазір тағы бір революциян бастан кешу қарсаңында.
Мақаланы жазу барысында автор интернет көздерін және әртүрлі зерттеу әдістерін кеңінен пайдаланады.

Түйін сөздер: логистика, жүк тасымалы, революция, компания, ұсыныс, нарық.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар