АТБ-ХТ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕРІ

Авторлар: Диханова Г., Имашева Г.М.
УДК 629.7

Аңдатпа. Бұл мақалада ақпараттың тарап кетуі және жалған болуы кезінде АТБ-ХТ жүйесінің қауіпсіздігін арттыру мәселелері мен әдістері зерттеледі.

Түйін сөздер: Автоматты тәуелді бақылау-хабар тарату (АТБ-ХТ), қауіпсіздік, ӘҚБ, әуе қозғалысы, бақылау жүйесі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар