ҒАРЫШТЫҚ БАЙЛАНЫСҚА АРНАЛҒАН FPGA (FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY) ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Авторлар: Балбаев Г.К.
УДК 681.5

Аңдатпа. Жоғары сенімді авиациялық жабдықтар, ғарыш аппараттарының жабдықтары, қару-жарақ және әскери техника, АЭС басқару жүйелері, медициналық жүйелер вентильдердің далалық бағдарламаланатын матрицасын (ВДБМ) талап етеді. Алайда, бүгінгі таңда бұл бағытта Actel компаниясының бір рет бағдарламаланатын радиациялық төзімді ВДБМ әзірленуде, олар сәтсіздіктерді басудың мажоритарлық схемасы бар үш ванна триггерлері бар және арнайы жабдықта қолданылады.

Түйін сөздер: ВДБМ; басқару жүйелері; техникалық; ғарыш аппараты.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар