ЛОГИСТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДА ТҰТЫНУШЫҒА БАҒЫТТЫ ТӘСІЛДІ ҚОЛДАНУ

Авторлар: Гармаш О.В.
УДК 338.47

Аңдатпа. Мақалада кәсіпорын қызметіндегі клиентке бағытталған тәсілдің мәні сипатталған. Тұтынушыға бағдарлануды бағалау үшін компанияны зерттеу жүргізілді және олардың қалауларын көрсететін тұтынушылар сауалнамасы жүргізілді. Қазіргі экономикада логистиканы қамтитын кәсіпкерлік қызмет көрсету секторын белсенді дамыту үшін қажетті алғышарттар (ұсыныс жағынан да, сұраныс жағынан да) әлі де жоқ. Жергілікті отандық компаниялардың басым бөлігінде қаржылық ресурстары шектеулі, ал материалдық жабдықты (субстрат) және іскерлік қызметтердің қажетті ассортиментін құрайтын «жаңа экономиканың» жоғары технологиялық салалары (электрондық есептеуіш және коммуникациялық технологиялар) мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі тоқырау жағдайында. Логистикалық стратегияны әзірлеудің бастапқы нүктесі соңғы тұтынушылардың талаптарын терең түсіну болуы керек.

Түйін сөздер: тұтынушыларға назар аудару, тұтынушылардың адалдық индексі, табыстың негізгі факторлары.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар