АВИАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІК

Авторлар: Суранчиева Н.Р., Елубай А,М., Тулекова Г.Х.
ӘОЖ 8.1751

Аңдатпа. Бұл мақала азаматтық авиация оқу орындары түлектерінің тілдік
құзыреттілігінің авиациялық тізілімінің лексикалық компонентін әзірлеу мәселесін
қарастырады. Курстың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі сынақтан өтті және азаматтық
авиация оқу орындарының оқу процесінде пайдалануға ұсынылады.

Түйін сөздер: лексикалық компонент, тілдік құзыреттілік, оқу процесі, азаматтық
авиация, жетілу, авторлық курс.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар