ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АВИАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫН ТАЛДАУ

Авторлар: Жардемкызы С.,Злуняева Т.Е.
ӘОЖ 656

Аңдатпа. Қазақстандық көлік кешенінің халықаралық көлік жүйесіне интеграциялық үдерістерін жеделдету және елдің транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында көлік қызметтерін ұсынудың бәсекелестік ортасы құрылды. Қазақстанның көлік саласы республиканың ұлттық экономикасының салалық кешендерінің қалыптасуын (агроөнеркәсіптік, отын-энергетикалық, тау-кен металлургия, құрылыс және басқалары) ескере отырып дамып келеді, экономикалық салалар мен аймақтардың өзара байланысын қамтамасыз етеді.

Түйін сөздер: нарықты талдау, көлік секторы, логистикалық жүйе, әуе кеңістігі.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар