ҚАЗАҚСТАНДА ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторлар: Жәрдемқызы С., Сериккажина А.С.
ӘОЖ 656

Аңдатпа. Қазіргі уақытта әуе қатынасы қазіргі әлемнің маңызды бөлігіне айналды. Күн сайын біздің кең планетамыздың түкпір-түкпірінде жүз мыңдаған адамдар ұзақ және жақын саяхаттау үшін дәл осы көлікті таңдайды. Қазақстанның географиялық ұзындығына байланысты әуе көлігі маңызды рөл атқарады және көбіне оның баламасы жоқ. Қазақстанда 22 ірі әуежай бар, оның 14-і халықаралық қатынаста қызмет етеді. Әуежайлардың көпшілігі толық пайдаланылмаған, қазіргі уақытта республиканың аэронавигациялық жүйесінің сыйымдылығы бес еседен астам резервке ие. Еуропа мен Азия арасындағы әуе жүктері мен жолаушылар тасымалы транзитінің өнеркәсіп үшін маңызы зор.
Түйін сөздер: Халықаралық тасымалдау, даму, бәсекеге қабілеттілік, сыйымдылық, аэронавигациялық жүйе.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар