ГИДРОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР САЛАСЫНДА ПИЛОТСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Жұмыста гидрографиялық зерттеулер, су объектілеріне қатысты табиғи және антропогендік құбылыстар саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың тиімділігін дәлелдейтін зерттеулер ұсынылған. Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, гидрография, мұздық құбылыстары, география, су айдыны.

ҰҰА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ САНДЫҚ АЭРОФОТОТҮСІРІЛІМ ӨНДІРІСІНІҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ

Аңдатпа. Бұл жұмыста картографиялық жұмыстарды бағалау және жоспарлау кезінде ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолдану арқылы аэрофотограмметриялық жұмыстарды жүргізудің тиімділігін зерттеу нәтижелері берілген. Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, сандық аэрофототүсірілім, жер бедерінің моделі, картаға түсіру.

РАДИО АЛТИМЕТРЛЕР ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ

Аңдатпа. Бұл мақалада төмен биіктіктегі әуе кемелерінің радиобиіктік өлшегіштерінің заманауи мәселелері зерттеледі және бар мәселелерді шешудің жаңа диагностикалық әдісі ұсынылады. Жаңа диагностикалық әдісті қолдану негізінде радиобиіктік өлшегіш жүйесінің дұрыс жұмысын бақылауға және соның нәтижесінде жүйенің жалған көрсеткіштерін жою үшін бортта шаралар қабылдауға, сол арқылы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болатыны көрсетілген. радиобиіктік өлшегіш жүйесімен алынған ақпараттың […]