ҰҰА ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ САНДЫҚ АЭРОФОТОТҮСІРІЛІМ ӨНДІРІСІНІҢ ТИІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ

Авторлар: Шпаков П.С., Ожигин С.Г., Ожигина С.Б., Долгоносов В.Н., Гроссул П.П.
УДК 528.71

Аңдатпа. Бұл жұмыста картографиялық жұмыстарды бағалау және жоспарлау кезінде ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолдану арқылы аэрофотограмметриялық жұмыстарды жүргізудің тиімділігін зерттеу нәтижелері берілген.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, сандық аэрофототүсірілім, жер бедерінің моделі, картаға түсіру.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар