ГИДРОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР САЛАСЫНДА ПИЛОТСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Долгоносов В. Н., Ожигин Д. С., Казанцева В. В., Бурак Ю. С., Гроссул П. П.
УДК 528.71

Аңдатпа. Жұмыста гидрографиялық зерттеулер, су объектілеріне қатысты табиғи және антропогендік құбылыстар саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың тиімділігін дәлелдейтін зерттеулер ұсынылған.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, гидрография, мұздық құбылыстары, география, су айдыны.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар