КОНТЕЙНЕРЛІК ТЕРМИНАЛДЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Авторлар: Ниязбакиев М.М.
ӘОЖ 656

Аңдатпа. Автоматтандыруды бастаған контейнерлік терминалдар қолмен жұмыс жасау қажеттілігін азайтады, өйткені автоматтандыру қолмен жұмыс жасау процесінде адам еңбегіне деген қажеттілікті жояды. Үлкен адамдар тобын қажет ететін бұл процестерді қазір басқару мұнарасында бір адам ғана орындай алады. Автоматтандырудың мақсаты қателерді азайту, тиімділікті арттыру және шығындарды азайту болғандықтан, адамның қателіктерін жою және қызметкерлердің санын азайту осы мақсаттарға жетуге көмектеседі.

Түйін сөздер. Контейнерлік терминал, бизнес, конфигурация, бағдарламалық жасақтама, контейнерлерді үздіксіз өңдеу.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар