ӘЗІРБАЙЖАННЫҢ ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ ҮШІН ЗАНГЕЗУР КӨЛІК ДӘЛІЗІНДЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Авторлар: Бала Ага Асад Каримов, Полад Ильяс Исмаилов, Васиф Эльман Касимов
ӘОЖ 004.89:339.168.6

Аңдатпа. Бұл мақалада Болашақ Зангезур жобасының мысалында халықаралық көлік дәліздеріндегі логистикалық жүйелердің процестерін цифрландыру қажеттілігінің
маңыздылығы қарастырылады.Кез келген көлік дәлізінің негізгі мақсаты мемлекеттер арасындағы байланысты (экономикалық және саяси) қамтамасыз ету және тауар айналымының (экспорт пен импорт) үлесін ұлғайту болып табылады. Бүгінгі таңда көлік ағындарын цифрландыру халықаралық дәліздер үшін жаңа маршруттарды әзірлеу және құру шеңберіндегі маңызды және басым
міндеттердің бірі болып табылады.Зангезур дәлізінің «бір белдеу-бір жол» жобасының кілті болуға зор әлеуеті бар екенін ескере отырып, зияткерлік логистикалық жүйелерді енгізу бұрынғыдан да өзекті.
Түйін сөздер: Халықаралық көлік дәліздері, зияткерлік логистикалық жүйелер, цифрландыру, жаңа технологиялар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар