ӘК ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕ ЛА ОТЫН ЖҮЙЕСІ ҮШІН ГЕРМЕТИЗАЦИЯЛАУ ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІНЕ

Авторлар: Галым Б.Ғ.,Ширяева О.И.
ӘОЖ 656.7:629.73

Аңдатпа. Бұл мақала әуе кемелерін техникалық пайдалану кезінде тиімділікті арттыруға арналған.Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету құнын төмендету қазіргі заманғы азаматтық авиация алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады және көптеген авиакомпаниялардың тәжірибесі бұл табысты көбейтудің бір көзі екенін көрсетті.Авиациялық технологияның сенімділігі – ұшу қауіпсіздігі мен тиімділігі бірінші және қажетті шарты. Сонымен бірге әуе паркі жұмысының барлық жетілдірілуін қамтамасыз ету қажет.Бұл үшін әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді барынша тиімді тәсілдермен орындау, бұл жағдайда орындалған жұмыстың құны төмен болуы керек.
Ұшу қауіпсіздігі мен экономикалық көрсеткіштерді сақтайтын кемшіліктер мен жарықшақтарды анықтайтын жаңа қосымша әдістерді енгізу.
Түйін сөздер: Қиратпайтын сынау әдістері, техникалық қызмет көрсету, жанармай багтары, герметик, радиациялық бақылау.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар