ӘУЕ ҚОЗҒАЛЫСЫН БАСҚАРУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ ҮШІН ПЕРСОНАЛДЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАҢҒЫРТУ

Авторлар: Шукурова С.М.,Сайдумаров И.М.
ӘОЖ 378.147:629.73

Аңдатпа. Бұл жұмыс белгілі бір дәрежеде Өзбекстан Республикасы Президентінің «Азаматтық авиация кәсіпорындарын трансформациялау және қолдау жөніндегі шаралар туралы» қаулысында (Өзбекстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 30 сәуірдегі № ПП-5100 қаулысы) және осы қызметке қатысты басқа да нормативтік актілерде көрсетілген міндеттерді іске асыруға ықпал етеді. Осы шешімге негізделген өзгерістер, әрине, авиация салалары үшін кадрлар даярлау мәселесімен байланысты. Жаңа құрылымдар бойынша оқыту процесі жақсартылуы тиіс. Осыған байланысты білім беру жүйесіне жаңа ғылыми негізделген электрондық әдістемелік құралдар құру және енгізу қажет. Сондай-ақ, АА авиациялық құжаттарын жүйелендірудегі негізгі тәсілдер келтірілді, әдеби дереккөздердің деректері талданды және «ЖНПД» электрондық-білім беру кешенінің (EOK) мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін тәсіл қабылданды. Авиациялық құжаттарды жүйелеу аспектісінде Өзбекстанның әуе кеңістігінде ұшуды орындау ережелерін айқындайтын негізгі нормативтік-құқықтық құжаттардың бірі — АПРУЗ-91 құжатына маңызды рөл бөлінген. АПРУЗ-91 деректеріне сәйкес ұшуды қамтамасыз ету түрлеріне байланыстыра отырып, авиациялық құжаттардың алуан түрлілігін жүйелеу жүзеге асырылды. Жүйелеу кезінде 486 Doc құжаты және 348 Cir ICAO циркулярлары және Чикаго конвенциясына 19 қосымша, сондай-ақ Өзбекстан Азаматтық авиациясының 87 нормативтік-құқықтық құжаттары ескерілді.

Түйін сөздер: Авиация, жүйелеу, құжат, процесс, авиадиспетчерлер.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар