CRJ BOMBARDIER ЖАНАРМАЙ ЖҮЙЕСІНІҢ ТОЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторлар: Байсакалова К.К.
ӘОЖ 663.17

Аңдатпа. CRJ отын жүйесінің үйкеліс жұптарының бөлшектерінің жұмыс шарттарын талдау жүргізіледі. Тозудың түрлері мен ерекшеліктері, сонымен қатар жанармай жүйесінің үйкеліс жұптарының бөліктеріне ауаның енуінен болатын ақаулар анықталды. Бөлшектердің тозуға төзімділігін арттыру және қарастырылған CRJ BOMBARDIER жанармай жүйелерінің ауа алмасуына жол бермеу үшін ғылыми негізделген ұсыныстар жасалған.

Түйін сөздер: бөлшектердің тозуы, бөлшектердің ақаулары, жанармай жүйесі, ұшақ, қозғалтқыш.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар