VLC ТЕХНОЛОГИЯСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ДЕРЕКТЕРДІ ЖАСАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖАРЫҚ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ

Авторлар: Керибаева Т.Б., Муратхан Б., Кайпбек Г., Лекерова Ф.
ӘОЖ 007,621.391

Аңдатпа. Осы мақалада жарық сәуле шығару жарық диодтарының амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын, олардың әрекет ету қағидатын және VLC технологиясын қолданып, желілерді құру үшін қажетті техникалық сипаттамалары зерттеледі.

Түйін сөздер: желілер, деректерді беру, деректерді қабылдау, жарық диодтары, Li-Fi, VLC, жарықтандыру құрылғысы, бағдарламалық қамтамасыз ету.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар