АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ САПАСЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Авторлар: Сюй Ч.
ӘОЖ 558.588.8

Аңдатпа. Мақалада авиациялық техникаларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын басқарудың заманауи әдістері талқыланады. Мақаланың мақсаты – техникалық қызмет көрсету сапасының (сызықтық және күрделіліктің жоғары деңгейі), ағымдағы және авиациялық техниканың күрделі жөндеуінің негізгі векторларын зерттеу. Зерттеу барысында жүйелік талдау, сипаттау, болжау, салыстыру әдістері қолданылды. Талдау нәтижелері бойынша техникалық қызмет көрсету мен авиациялық техниканы жөндеу сапасын басқару әдістерін жетілдірудің айтарлықтай әлеуеті Төртінші өнеркәсіптік революциямен, өндіріске интеллектуалды технологияларды енгізу және қолданумен байланысты екендігі анықталды. Сондай-ақ, 3D модельдерін құру технологиясы және бақылау-сынау жабдықтарын пайдалану ұшақтарды жөндеу сапасын жақсартуға көмектесетіні анықталды.

Түйін сөздер: авиация, жөндеу, технология, сервис, әлеует.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар