PHP ОРТАСЫНДА JS , HTML ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІНДЕ WEB САЙТ (ИНТЕРНЕТ-ДҮКЕН) ҚҰРУ

Авторлар: Ли Д.Е., Батырхан С.К.
ӘОЖ 004

Аңдатпа. Дипломдық жобаның тақырыбы: «Php ортасында JS, HTML программалау тілдерінде web-сайт (интернет-дүкен) құру». Дипломдық жобаны Нархоз университетінің «Ақпараттық технология орталығы» бөліміне негізделіп жасалған. Аталған жұмыстың мақсаты – тұтынушылардың ыңғайы үшін және уақыт үнемдеу үшін жасалған интернет дүкенің құру басты мақсат . Бұл дипломдық жобаның негізгі мақсаты.
Сатып алушы үйде отырып ұялы телефон арқылы дүкеннің тауарлары жайлы ақпарат алады жәнеде тек ақпарат алып ғана қоймай, керек тауары онлайн түрде сатып алып керек жерге дейін жеткізуге тапсырыс бере алады. Дипломдық жоба жазу кезінде жоба тақырыбы бойынша зерттеу және талдау жұмыстары жүргізіледі. Web-сайт PHP ортасында құрылып, JS, HTML тілдерінде жазылды. Мәліметтер қоры кірістірілген SQLite деректер қорында сақталды.

Түйін сөздер: ақпараттық жүйе, PHP, JS, тапсырыс, web, қызметкерлер.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар