КӨК GaN АРҚЫЛЫ КӨРІНГЕН ЖАРЫҚТА БАЙЛАНЫС µLED ЖӘНЕ ФЛЮОРЕСЦЕНТТЫ ПОЛИМЕР ТҮСТІ ТҮРЛЕРДІРУ

Авторлар: Асқадұлы Қ., Срайлова М.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Көк GaN µLED және сары флуоресцентті сополимер арқылы жасалған ақ жарықты пайдаланып, жоғары жылдамдықты көрінетін жарық байланысына (VLC) қол жеткізудің жаңа әдісі ұсынылған. Біз μLED көк EL және сополимер түсті түрлендіргіштің сары фотолюминесценциясының арақатынасын оңтайландыру арқылы ішкі жарықтандыруға қолайлы ақ жарық жасадық. Құрамдас бөліктердің жоғары өткізу қабілетін пайдалана отырып, біз 3 см-де (240 люксте) 1,68 Гбит/с-қа қол жеткіздік. Біздің білуімізше, бұл жалғыз көк жарық диоды мен түсті түрлендіргіш комбинациясын пайдаланатын ең жылдам ақ жарық VLC нәтижелері.

Түйін сөздер: VLC, Li-Fi, қарқындылық, модуляция, күңгірттеу, PWM, кері полярлығы бар оптикалық OFDM.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар