ҚОЗҒАЛТҚЫШ РОТОРЫНЫҢ АЙНАЛУЫНЫҢ ҰШАҚТЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БАСҚАРЫЛУЫНА ӘСЕРІ

Аңдатпа. Мақаланың өзектілігі авиацияның ең өзекті мәселелерінің біріне тікелей байланысты, ол қозғалтқыштары бар алғашқы ұшақтар пайда болғаннан бері пайда болды. Бұл проблема ұшақтың тұрақтылығы мен басқарылуына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болғандықтан өзектіболып қала береді. Түйін сөздер: ротордың айналуы, ұшақтың тұрақтылығы және басқару, ұшақты басқару, демпферлік, ұшақтарды басқару басқару жүйесі.

ӘУЕ КЕМЕЛЕРІ ЭКИПАЖЫ МЕН ЖОЛАУШЫЛАРДЫҢ ТІРШІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ

Аңдатпа. Әуе кемелерінің экипажы мен жолаушыларының тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерін жаңғырту авиациялық қауіпсіздіктің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Міне, қазіргі заманғы ұшақтардың тіршілігін жақсартқан технологияның кейбір жетістіктері:оттегі жүйелері, кабинаның қысымын бақылау, шұғыл эвакуация жүйелері, жетілдірілген сүзу жүйелері. Жалпы, әуе кемелерінің экипажы мен жолаушыларының тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерін жаңғырту әуе сапарларының қауіпсіздігі мен жайлылығын едәуір арттырды. […]

РЕНТГЕНДІК БҰЗБАЙТЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ

Аңдатпа. Композициялық материалдар ұшақ құрылымында жиі кездесетінматериалдардың бірі. Авиацияда композиттерді қолданудың маңыздылығы жоғарыболғандықтан, механикалық қасиеттермен бірге салмақ азайтуды қамтамасыз ету үшін,сонымен қатар апатты сәтсіздіктердің алдын алу үшін сенімді бұзбайтын бақылау әдістеріқажет. Бұл мақалада осы саладағы қазіргі жағдайға шолу жасалады және маңызды авиациялықкомпозиттердің тұтастығын бағалау кезінде бұзбайтын бақылаудың ренгендік әдістерікездесетін жетістіктер мен қиындықтарға баса назар аударылады. […]

РЕТТЕГІШ СИНТЕЗІНІҢ КӨМЕГІМЕН, ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ ҰШУ ҚОЗҒАЛЫСЫНДАҒЫ БЕЛГІСІЗДІГІН АНЫҚТАУ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппараттарын (ҰҰА) әзірлеу қарқынды дамып келе жатқан бағыт болып табылатыны, соңғы уақытта ҰҰА деген ерекше қызығушылық пен олардың бірқатар ерекшеліктері мен қолдану салалары атап айтылады. ҰҰА-н әзірлеудегі негізгі бағыт ұшу дербестігін арттыру болып табылады, бұл өз кезегінде аппараттың сенімділігін арттырады, оператордың жоғары біліктілік деңгейін талап етпей, пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді, […]

VLC ТЕХНОЛОГИЯСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ДЕРЕКТЕРДІ ЖАСАУ ФУНКЦИЯСЫ БАР ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖАРЫҚ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ

Аңдатпа. Осы мақалада жарық сәуле шығару жарық диодтарының амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларын, олардың әрекет ету қағидатын және VLC технологиясын қолданып, желілерді құру үшін қажетті техникалық сипаттамалары зерттеледі. Түйін сөздер: желілер, деректерді беру, деректерді қабылдау, жарық диодтары, Li-Fi, VLC, жарықтандыру құрылғысы, бағдарламалық қамтамасыз ету.

КӨП ПАРАМЕТРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ СМАРТ ТҮРЛЕНДІРУДІҢ САНДЫҚ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ

Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты – төтенше жағдайлардың мониторингі және алдын алу бойынша аумақтық қызмет жүйесін басқару процесінің сапасын арттыру. Менеджмент жүйесін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз етуді жетілдіру арқылы мақсатқа жету ұсынылып отыр.Ұсынылған зерттеуде екі ғылыми-практикалық міндет шешілді: басқару агенттерінің статистикалық белгісіздігі жағдайында күрделі көп критериалды ұйымдық-техникалық жүйені басқару сапасын сандық бағалаудың формальды әдісін жасау; бақылау агенттерінің статистикалық белгісіздігі […]