ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ СЕНІМДІ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ҮШІН МИКРО ҰШҚЫШСЫЗ АНТЕННАЛЫҚ ТОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Аңдатпа. Бұл мақалада жеңіл жүктерді тасымалдау саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың келешегі талқыланады. Автор ұшқышсыз ұшатын аппараттардың жолдарды кесіп өту кезінде қабырғалар, ағаштар және басқа дрондар түріндегі кедергілермен соқтығысудан қорғалмаған проблемасын атап өтті. Осыған байланысты мақалада микрожолақты фазалық антенналық массивтердің электродинамикалық сипаттамаларын зерттеу сипатталған, олардың ультрадыбыстық сенсорларға негізделген кедергілерді болдырмау жүйелерінен артықшылығы атап өтілген. Параметрлердің […]

БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНДА СҰЙЫҚТЫҚ ДЕҢГЕЙІН ӨЛШЕУДІҢ ПОТЕНЦИОМЕТРИЯЛЫҚ ДАТЧИКТЕРІН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты қазіргі уақытта бу қазандықтарында қолданылатын сұйықтық деңгейінің өлшегіштері нарығының жай-күйін талдау, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, сондай-ақ бу қазандықтарында қолдануға жарамды сұйықтық деңгейінің өлшегіштерінің жаңа түрлерін іздеу және ұсыну болып табылады.Бұл мақалада гидростатикалық, сыйымдылықты, магнитострикциялы, байпас сияқты әртүрлі өлшегіштер арасындағы айырмашылықтар қарастырылған. Бу қазандықтарында қолданған кезде сұйықтық деңгейін өлшеу үшін олардың […]

ЖЕРГІЛІКТІ ПОЗИЦИЯЛАУ АЛГОРИТМДЕРІМЕН 3D МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ БАСЫП ШЫҒАРУ

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппаратын құрудың біртіндеп процесі қарастырылады, оның ішінде компоненттерді таңдау, математикалық модельдеу, 3D модельді дизайн, жоғары дәлдіктегі 3D басып шығару, тестілеу, автопилоттық бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жергілікті навигацияда бағдарлама кодын тексеру. жүйе. Қорытынды бөлімде авторлар ұшқышсыз ұшу аппараттарының навигациялық қондырғысын жетілдіру бойынша нұсқаулар береді, сонымен қатар осы құрылғыны қолдану аймақтарын тізімдейді. […]