БАСТАПҚЫ АҚПАРАТ АНЫҚ БОЛМАҒАН КЕЗДЕ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКА ЖАБДЫҒЫН РЕТТЕУ САПАСЫН АРТТЫРУ

Аңдатпа. Бұл мақалада анық емес реттеуішті автоматты реттеу жүйесінің қасиеттерін зерттеу келтірілген, ол фазалық озық анық емес жалған сызықты түзеткіш құрылғы мен ПИД- реттеуішті қамтиды.Классикалық теория тұрғысынан анықталған анық емес нысандарды басқару және реттеу жүйелерін құрудың баламалы әдістерінің бірі – анық емес логикалық контроллерлерді қолдану.Сондықтан қолданыстағы микроконтроллерлер негізінде жалған басқару контроллерлерін жасау өте өзекті мәселе, […]

ЦЕМЕНТ АЛУ КЕЗІНДЕ КЛИНКЕРДІ КҮЙДІРУ ПРОЦЕСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

Аңдатпа. Әдебиетте ұсынылған атыс процесінің математикалық модельдері негізінен екі бағытқа бөлінеді: айтарлықтай химиялық бейімділігі бар клинкер түзілуінің физика-химиялық процестерін зерттеу және пештерде жүретін жылу процестерін зерттеу. Процесті басқару жүйесін құру үшін модель айнымалылары түрінде өлшенетін шамалар мен басқару әсерлерін қамтитын және динамикадағы осы айнымалылар арасындағы байланысты көрсететін математикалық модель қажет. Атыс процесінің қол жетімді математикалық […]

БӨЛМЕДЕГІ АУАНЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУДЫҢ АДАПТИВТІ ЖҮЙЕСІ

Аңдатпа. Мақалада ауаны өндірістік үй-жайларда автоматтандырылған басқару жүйелерінің зерттеу нәтижелері келтірілген. Метеорологиялық жағдайлардың оңтайлы параметрлері адамның хал-жағдайына ғана емес, және еңбек өнімділігіне әсер етеді. Сондықтан осы мәселенің шешімі тек қана экономикалық емес, физиологиялық тұрғыдан да маңызды. Қондырғыда ауаны кондиционерлеудің неғұрлым күрделі қозғалысы тұрғысынан реттеу объектісі, камера суару болып табылады. Ауа баптау жүйесін тиімді басқару үшін […]

ТУННЕЛЬДІ КЕПТІРГІШТЕРДЕ КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ КЕПТІРУ ПРОЦЕСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ

Аңдатпа. Керамикалық кірпіш өндірісінің технологиялық процесінде кептіру кезеңі шешуші болып табылады, өйткені осы кезеңде дайын өнімнің беріктігі мен сапасын анықтайтын жарықтар пайда болуы мүмкін. Кептіру кезеңі автоматтандырылған басқаруды қолдану арқылы азайтуға болатын айтарлықтай энергия шығындарымен бірге жүреді. Ірімшікті ең аз мерзімде және ең аз мөлшерде кептіру үшін кептіруді эмпирикалық жолмен белгіленген режимге сәйкес қатаң жүргізу […]

САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

Аңдатпа. Ірі және орта кәсіпорындар жұмысының қазіргі заман талаптарына сай болуы компанияның автоматтандырылған есеп жүйесі негізіндегі ақпараттық құралдарымен жабдықталу деңгейінен толығымен тәуелді. Компьютерлік есепке алу өзіндік ерекшеліктерге ие және кәдімгі есепке алудан түбегейлі өзгеше. Компьютер мен автоматтандырылған есепке алу жүйесін қолдану, сауда барысын басқару және талдау үшін жинақталған ақпараттар және құжаттарды қалыптастыруға кететін уақытты қысқартып, […]