ЖАРЫҚ ДИОДТЫ МАТРИЦАНЫ ЖЕҢІЛДЕТУДІҢ БӨЛМЕДЕГІ КӨРІНЕТІН ЖАРЫҚПЕН БАЙЛАНЫС АРНАСЫН МОДЕЛЬДЕУГЕ ӘСЕРІ

Авторлар: Алибеккызы К.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Ішкі көрінетін жарық байланысының (VLC) әдістері деректерді беру мен
жалпы жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін жарықдиодты инфрақұрылымды пайдаланады
деп күтілуде. Жарықтандыру аймағын толық қамту үшін бірнеше жарықдиодты шамдарды
пайдалану қажет. Әрбір шам жарықдиодты шамдар жиынынан тұрады. Әдеттегі VLC арна
модельдеуінде әрбір массив әдетте бір нүкте көзі ретінде қарастырылады. Бұл жеңілдету өте
төмен есептеу күрделілігін қамтамасыз етеді, бірақ кейбір жағдайларда дұрыс емес
модельдеуге әкелуі мүмкін. Бұл мақалада арна сипаттамалары бойынша жарықдиодты
массивтерді жақындатудың әртүрлі схемалары салыстырылады. Әрбір массивтің нақты
құрылымы немесе шамамен шоқжұлдыз қарастырылады.

Түйін сөздер: көрінетін жарық байланысы; модельдеу дәлдігі; көздерін жеңілдету;

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар