АВИАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІК

Аңдатпа. Бұл мақала азаматтық авиация оқу орындары түлектерінің тілдікқұзыреттілігінің авиациялық тізілімінің лексикалық компонентін әзірлеу мәселесінқарастырады. Курстың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі сынақтан өтті және азаматтықавиация оқу орындарының оқу процесінде пайдалануға ұсынылады. Түйін сөздер: лексикалық компонент, тілдік құзыреттілік, оқу процесі, азаматтықавиация, жетілу, авторлық курс.

АВИАЦИЯ САЛАСЫ БОЙЫНША КӘCІБИ МӘТІНДЕРДІ ТЫҢДАЛЫМ АРҚЫЛЫ МЕҢГЕРТУДІҢ ОҢТАЙЛЫ ƏДІCТЕРІ

Аңдатпа. Мақалада сөйлесім әрекетінің маңызды бір түрі тыңдалым әрекетін меңгертудің маңызы туралы айтылады. Орыс тілді аудиторияда авиация саласы бойынша білім алушыларға тыңдалымды меңгерту арқылы тілдік қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігін дамытып, тіл үйренуге деген қызығушылығын, ынтасын, белсенділігін арттыруға болады. Білім алушының тыңдалған ақпаратты қабылдауы, есте сақтауы мәтін мазмұнының ақпараттылығы мен композициялық құрылымына, сондай-ақ мәтін көлемі мен айтылу […]

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ: НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН БАҒЫТТАР. КӨП ҰЛТТЫ ОРТАДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Аңдатпа. Бұл тақырып қазіргі лингвометодикадағы негізгі тенденцияларды ашады, қазақ тілін оқыту нысанын, тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін ғылым ретінде, көп этникалық ортада қазақ тілін оқытудың ерекшелігін қарастырады. Түйін сөздер: лингвометодика, лингводидактика, полиэтникалық орта.

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН ЖОБАСЫНЫҢ БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ

Аңдатпа: Зерттеу жұмысы «Цифрлы Қазақстан» жобасының бүгіні мен болашағын анықтау мақсатында жасалынды. Мақалада кабинеттік зерттеу жүргізіліп, екінші ретті ақпаратты талдау әдісі пайдаланылды. Мақала мемлекеттік жоба аясында болған соң автор зерттеу мақсатына жету үшін мемлекеттік мәліметтер көзін пайдаланды. Мақалада «Цифрлы Қазақстан» жобасының негізгі бағыттары көрсетіліп, әр бағыт бойынша жасалынған жұмыс нәтижесі мен көрсектіштері анықталған. Бұл жобаның […]

АВИАЦИЯ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ КӘСІБИ ТЕРМИНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

Аңдатпа. Мақалада авиация саласына қатысты кәсіби сөздерді оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдері қарастырылған. Маманның кәсіби бағыттылығын, іскерлігін қалыптастыру. Жоғары оқу орнында білім беру-қоғам дамуының негізгі жолы. Сондықтан кәсіптік білім беруде өтілетін тақырыптар,соның ішінде жоспарлау мәселесі, ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделуі тиіс. Білім беруде жаңа технологиялардың пайда болуы оқытушыдан әдістемелік-технологиялық біліктілікті талап етеді. Себебі, оқытушы өз қызметінің […]