“DIPLOMATIC SECURITY” ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША САБАҚ МЫСАЛЫНДА КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА CASE-STUDY ТӘСІЛІН ҚОЛДАНУ.

Аңдатпа. Кәсіби ағылшын тілі сабақтарында бейнероликті көру түріндегі белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту әдістерін қолданудың мақсаты білім беру процесінің барлық қатысушыларының тұлғааралық қарым-қатынасын дамыту болып табылады. Расында да, белгілі бір жағдайды қарастырып оқыту жағдайында кәсіби ортада өзара ақпарат алмасу арқылы студенттердің қызығушылығын сақтау өте маңызды. Бейне үзінді мысалында оқытудың ерекшелігі – ол студенттердің берілген тақырып […]

ТҮПНҰСҚАЛЫЛЫҚ ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ

Аңдатпа. Мақалада шет тілін оқытудағы «түпнұсқалық» ұғымының лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, психологиялық аспектілері, сондай-ақ оның терминологиясы мен классификациясы әртүрлі лингвист ғалымдардың көзқарасы тұрғысынан қарастырылады. Оқу процесінде, оның ішінде ағылшын тілі сабағында тілдік ортаны ынталандыру кезінде түпнұсқалық материалды пайдаланудың тиімділігі талданады. Пайдаланылған түпнұсқалық мәтіндердің, академиялық және бейімделген сипаттағы материалдардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы әдіскер-филологтардың дәлелдері келтірілген. Түйін сөздер: […]

КӘСІБИ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОНЛАЙН ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Кәсіби шет тілін онлайн оқытудағы интерактивті тәсілдерді қолдануды қарастыру мақсаты — білім беру үдерісінің барлық мүшелерінің өзара коммуникациясы. Өйткені қашықтықтан оқыту жағдайында өзара ақпарат алмасу арқылы студенттердің қызығушылықтарын ояту және бір деңгейде ұстау өте маңызды.Интерактивті оқытудың ерекшелігі – оқу барысында студенттер рөлінің басымдылығын көздеу, ал оқытушы қызметі – сабақ мақсатына жету үшін олардың іс-қимылдарына […]