Нөмір мұрағаты

№-1 (24) 2022
Авторлар: Маркова Е.Г.

Аңдатпа. Ұшқыштар мен радиобайланыс диспетчерлерінің студенттерін ағылшын тілінде оқыту процесі ИКАО бекіткен ережелерді ескере отырып жүзеге асырылады. Бұл ереже болашақ бақылаушылар мен ұшқыштар үшін әртүрлі оқу құралдарын жасауда әрқашан ескеріледі. Оқу процесінде студенттер теориялық білімнің орасан зор көлемін алады. Бұл процесті оңтайландыру үшін барлық тілдік материалды лингвистикалық дамытуға бағытталған симуляторды енгізу мәселесі өзекті болып отыр. Мақалада радиотрафик фразеологизмдерін күшейтуге арналған лингвистикалық симуляторлардың екі түрі қарастырылады.


Түйін сөздер: кәсіби бағдарланған оқыту, әуе қозғалысының диспетчері, авиация, кәсіби байланыс, кәсіби бағдарланған ағылшын тілі, сөйлеу симуляторы, жаттығуларды күшейту, жаттығулар.

Авторлар: Жалмагамбетова У.К.,Зайыркелді М.Т.

Аңдатпа. Мақалада конвективті жылу беруді қарқындандырудың әртүрлі әдістеріне шолу жасалды, эксперименттік қондырғы мен зерттеу әдістемесі жасалды, жылу беруді қарқындату әдістерін қолданудың тиімділігін зерттеудің алдын-ала нәтижелері келтірілді.
Жүргізілген талдау ағынның ламинарлық режимі кезінде каналда (құбырда) жылу алмасу үдеткіші ретінде саптама қабатын қолдануды ұсынуға мүмкіндік береді. Саптамаларды қолдану процестің жоғары тиімділігіне әкелсе де, саптамалар гидравликалық кедергі коэффициентінің едәуір жоғары мәндеріне ие, олар кейбір жағдайларда бөлшектердің берілу жылдамдығының коэффициентіне қарағанда едәуір тез артады.
Сондықтан жылу беруді интенсивтендіру міндеті процестің қарқындылығын барынша арттыра отырып, күшейткіштері бар арналардағы гидравликалық кедергіні барынша азайтатын процестерді жүргізудің оңтайлы жағдайларын іздеуге дейін азаяды.
Сондықтан, ең тиімді күшейткіштерді таңдау бүкіл энергетикалық қондырғы үшін жан-жақты талдау негізінде жасалуы керек.

Түйін сөздер: жылу алмасу, қарқындылық, құбыр, жылу қуаты.

Авторлар: Долгоносов В. Н., Ожигин Д. С., Казанцева В. В., Бурак Ю. С., Гроссул П. П.
Нөмір мұрағаты: №-1 (24) 2022

Аңдатпа. Жұмыста гидрографиялық зерттеулер, су объектілеріне қатысты табиғи және антропогендік құбылыстар саласында ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолданудың тиімділігін дәлелдейтін зерттеулер ұсынылған.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, гидрография, мұздық құбылыстары, география, су айдыны.

Авторлар: Шпаков П.С., Ожигин С.Г., Ожигина С.Б., Долгоносов В.Н., Гроссул П.П.
Нөмір мұрағаты: №-1 (24) 2022

Аңдатпа. Бұл жұмыста картографиялық жұмыстарды бағалау және жоспарлау кезінде ұшқышсыз ұшатын аппараттарды қолдану арқылы аэрофотограмметриялық жұмыстарды жүргізудің тиімділігін зерттеу нәтижелері берілген.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, сандық аэрофототүсірілім, жер бедерінің моделі, картаға түсіру.

Авторлар: Искендеров И.А., Бабаева Н.Х.

Аңдатпа. Бұл мақалада төмен биіктіктегі әуе кемелерінің радиобиіктік өлшегіштерінің заманауи мәселелері зерттеледі және бар мәселелерді шешудің жаңа диагностикалық әдісі ұсынылады. Жаңа диагностикалық әдісті қолдану негізінде радиобиіктік өлшегіш жүйесінің дұрыс жұмысын бақылауға және соның нәтижесінде жүйенің жалған көрсеткіштерін жою үшін бортта шаралар қабылдауға, сол арқылы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болатыны көрсетілген. радиобиіктік өлшегіш жүйесімен алынған ақпараттың сенімділігін арттыру арқылы. Ұсынылып отырған диагностика әдісінің негізгі артықшылығы оның ұшу кезінде де, жерде жұмыс істеу кезінде де жүзеге асырылуы, сондай-ақ әуе кемесінің радиобиіктік өлшегіш жабдығымен байланыссыз пайдаланылуы болып табылады.

Түйін сөздер: ұшу қауіпсіздігі, дұрыс жұмыс, радиобиіктік өлшегіш жүйесі, заманауи мәселелер, автономды диагностикалық әдіс.

Авторлар: Калекеева М.Е., Жардемкызы С.

Аңдатпа. Бұл мақалада бірін-бірі толықтыратын цифрлық технологияларды, яғни платформалық және бұлтты технологияларды енгізудің нәтижелері және қандай мүмкіндіктер нақты болатындығы көрсетілген. Инновациялық цифрлық технологияларды енгізудің жаңа принципінің арқасында көлік процестері жүзеге асырылатын болады. Біріншіден, ішкі нарық жаңа цифрлық қызметтерді жобалай алады, содан кейін – оларды қамтамасыз ету үшін қажетті инфрақұрылымды құру немесе интеграциялау. Жұмыс платформалық және бұлтты технологиялардың синергиясына, бұлтты технологиялардың өзектілігіне, сондай-ақ деректердің қауіпсіздігі мәселелеріне және бұл электрондық коммерциялық қызметтердің дамуына қалай әсер етуі мүмкіндігіне бағытталған.

Түйін сөздер: платформалар, бұлт, технология, қауіпсіздік, желі, ақпарат, қатысушылар, логистика.

Авторлар: Гармаш О.В.

Аңдатпа. Мақалада кәсіпорын қызметіндегі клиентке бағытталған тәсілдің мәні сипатталған. Тұтынушыға бағдарлануды бағалау үшін компанияны зерттеу жүргізілді және олардың қалауларын көрсететін тұтынушылар сауалнамасы жүргізілді. Қазіргі экономикада логистиканы қамтитын кәсіпкерлік қызмет көрсету секторын белсенді дамыту үшін қажетті алғышарттар (ұсыныс жағынан да, сұраныс жағынан да) әлі де жоқ. Жергілікті отандық компаниялардың басым бөлігінде қаржылық ресурстары шектеулі, ал материалдық жабдықты (субстрат) және іскерлік қызметтердің қажетті ассортиментін құрайтын «жаңа экономиканың» жоғары технологиялық салалары (электрондық есептеуіш және коммуникациялық технологиялар) мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі тоқырау жағдайында. Логистикалық стратегияны әзірлеудің бастапқы нүктесі соңғы тұтынушылардың талаптарын терең түсіну болуы керек.

Түйін сөздер: тұтынушыларға назар аудару, тұтынушылардың адалдық индексі, табыстың негізгі факторлары.

Авторлар: Балбаев Г.К.

Аңдатпа. Жоғары сенімді авиациялық жабдықтар, ғарыш аппараттарының жабдықтары, қару-жарақ және әскери техника, АЭС басқару жүйелері, медициналық жүйелер вентильдердің далалық бағдарламаланатын матрицасын (ВДБМ) талап етеді. Алайда, бүгінгі таңда бұл бағытта Actel компаниясының бір рет бағдарламаланатын радиациялық төзімді ВДБМ әзірленуде, олар сәтсіздіктерді басудың мажоритарлық схемасы бар үш ванна триггерлері бар және арнайы жабдықта қолданылады.

Түйін сөздер: ВДБМ; басқару жүйелері; техникалық; ғарыш аппараты.

Авторлар: Диханова Г., Имашева Г.М.

Аңдатпа. Бұл мақалада ақпараттың тарап кетуі және жалған болуы кезінде АТБ-ХТ жүйесінің қауіпсіздігін арттыру мәселелері мен әдістері зерттеледі.

Түйін сөздер: Автоматты тәуелді бақылау-хабар тарату (АТБ-ХТ), қауіпсіздік, ӘҚБ, әуе қозғалысы, бақылау жүйесі.

Авторлар: Калыева Ү. Карсыбаев Е.Е.

Аңдатпа. Бұл мақалада жүк тасымалы саласында инновациялық технологияларды қолданудың жаңа бағыттары талқыланады. Бұл саладағы негізгі проблемалар айқындалып, олардың әуе жүктерін тасымалдаудағы рөлі талқыланады. Технология әрқашан логистиканың қозғаушы күші болды. Бүгінгі таңда компаниялар технологиялық шешімдердің жеткілікті кең спектрін ұсынады. Компьютердің, интернеттің және онымен байланысты технологиялардың пайда болуы осы саладағы нағыз революция болды. Веб-технологиялар, бағдарламалар және көлікті басқару жүйелері қарқындап дамуда. Дегенмен, логистикалық индустрия қазір тағы бір революциян бастан кешу қарсаңында.
Мақаланы жазу барысында автор интернет көздерін және әртүрлі зерттеу әдістерін кеңінен пайдаланады.

Түйін сөздер: логистика, жүк тасымалы, революция, компания, ұсыныс, нарық.

Авторлар: Өмірбек Д.Ә.,Карсыбаев Е.Е.

Аннотация. Пандемия COVID-19 вызвала резкое падение спроса на пассажирский воздушный транспорт из-за двух факторов: ограничения предложения и снижения спроса. Ключ к выздоровлению авиакомпаний состоит в том, чтобы определить, против каких сил они борются. В статье предложен метод разделения двух факторов COVID-19 и оценка соответствующего воздействия на спрос. Метод включает разделение пассажиров на разные сегменты на основе характеристик пассажиров, моделирование различных сценариев и прогнозирования спроса на каждый пассажирский сегмент, в каждом сценарии. Сравнивая прогнозы друг с другом и с реальной ситуацией, количественно оцениваем влияние COVID-19, которое связано с двумя силами. Этот метод применен к компании Air France – KLM. В результате чего определено влияние COVID-19.
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, прогнозирование спроса на пассажирский воздушный транспорт, снижения спроса, метод оценки.

Авторлар: Тасилова Н.А.,Батырбаева М.А.

Аңдатпа. Аталмыш мақалада қазақтың біртуары, халық арасында әулие атанған, ұлы ақын Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы туралы айтылады. Бұл зерттеуде сопы ақынның өмірбаянына қысқаша тоқталып, шығу тегі, алғашқы ұстазы, шығармалары мен туындыларына жан-жақты талдау жасалады. Азан шақыртып қойған есімі Адам-Жүсіптің Мәшһүрге айналуы ерекше. Бұл оқиға ақын ғұмырын түбегейлі өзгерткендей әсер қалдырады. Мақалада бұған қатысты деректер мен ақынның өз өлеңінен үзінділер келтіріледі. Оның еңбектеріндегі дін туралы тақырыпта қарастырылған. Дереккөз ретінде М.Ж.Көпеевтің немересі Қуандық Жүсіптің мақалаларынан тың ақпараттар келтіріледі. Сонымен қатар көрнекті ойшылдың өмірбаянын, еңбектерін зерттеген тарихшылардың жинағынан, ұлы ақынның көзін көріп, шәкірті болған тұлғалардың естеліктері де дереккөз ретінде алынған.

Түйін сөздер: М.Ж. Көпейұлы, дастан, әулие, ағартушылық, дін, ислам.

Загрузка...